O PROJEKCIE ULICA

Jak jesteśmy widziani? Gdybyś miał(a) powiedzieć coś o sobie swoim sąsiadom, także tym zagranicznym, to co byś powiedział(a)? Co oni mogą powiedzieć nam? Jak my widzimy Ukrainę? Z okazji festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2018 do próby odpowiedzi na te pytania Fundacja Aparat Caffe we współpracy z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym i Fundacją Rzeszowską wykorzysta fotografię dokumentalną. Będzie ona służyć poznawaniu, opisywaniu, rozumienia codziennej rzeczywistości współczesnego społeczeństwa polskiego i ukraińskiego, ich relacji międzyludzkich, stylów życia, przestrzeni miejskiej. „Ulica” jest dokumentalno-społecznym eksperymentem wykorzystującym fotografię do twórczego współdziałania i wizualnego dialogu. Refleksja społeczna na temat poczucia tożsamości regionalnej oraz budowanie wzajemnych relacji polsko-ukraińskich, będzie świadczyć o pozytywnej sile inicjatywy.

„Ulica” zakłada przegląd prac dokumentalistów Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego z wyjazdów plenerowych na Ukrainę, zebranie grupy fotografów dokumentalnych wśród obywateli Ukrainy mieszkających w Rzeszowie, organizację dwudniowych warsztatów fotografii klasycznej, organizację polsko-ukraińskiego spaceru fotograficznego po Rzeszowie, wspólną fotoakcję portretowania rzeszowian. Całość uzupełnią udokumentowane wywiady z polskimi i ukraińskimi mieszkańcami Rzeszowa prowadzone przez wolontariuszy z Atelier Aparat Caffe i Fundacji Rzeszowskiej.

Społecznie zaangażowane projekty fotograficzne polskich i ukraińskich twórców dokumentalnych zostaną zaprezentowane poprzez wystawę plenerową w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary” oraz w czasie uroczystego wernisażu i wystaw w Galerii Nierzeczywistej RSF przy ul. Matejki 10 i Atelier Aparat Caffe przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie w trakcie trwania festiwalu ESK 2018. Powstanie też publikacja projektowa.

Szukamy tego, co wspólne i tego, co różne w naszym myśleniu o sobie i o sobie nawzajem, o fotografii, społeczeństwie, kulturze, współczesności – mówi Ilona Dusza Kowalska, koordynatorka projektu.

Projekt dokumentalno-społeczny „Ulica” jest realizowany przez Fundację „Aparat Caffe”, Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne, Estradę Rzeszowską i Fundację Rzeszowską oraz współfinansowany w ramach festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2018.

 

PROGRAM PROJEKTU

  1. WARSZTATY | Jak widzisz Rzeszów?

12.05.2018 sobota, godz. 9:00 – 13:00, RSF – ul. Matejki 10 w Rzeszowie, plener

8.06.2018 piątek, godz. 16:00 – 20:00, Atelier Aparat Caffe – ul. Grunwaldzka 24 w Rzeszowie

AKTUALIZACJA 10.05.2018 – Nabór na warsztaty został zakończony.

Zapraszamy obywateli Ukrainy mieszkających w Rzeszowie do udziału w dwudniowych warsztatach fotografii klasycznej. Na pierwszym spotkaniu wnikniemy w praktyczne możliwości klasycznych aparatów fotograficznych (zw. analogowymi). Następnie założymy do nich filmy i udamy się z dokumentalistami RSF na spacer fotograficzny po Rzeszowie. Poszukamy tego, co wspólne i tego, co różne w naszym myśleniu o sobie i o sobie nawzajem, o fotografii, społeczeństwie, kulturze, współczesności. Zapytamy ich też co mogą nam powiedzieć o sobie? Chcemy również zainspirować uczestników do twórczej odpowiedzi na pytanie: „Jak widzimy Rzeszów?”. Dajemy im na tydzień aparaty, aby samodzielnie zmierzyli się z wyzwaniem twórczym. Na drugim spotkaniu Namysław Tomaka przeprowadzi dla nich warsztat pracy w ciemni, dzięki któremu nauczą się posługiwać podstawową chemią i narzędziami ciemniowymi oraz doświadczą całego procesu tworzenia zdjęć od podstaw. Wyniki twórczego współdziałania zaprezentujemy poprzez wystawę „Jak jesteśmy widziani?” w czasie festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2018 w Galerii Nierzeczywistej RSF.

Pliki do pobrania:

Regulamin warsztatów

Plakat

 

 

  1. FOTOAKCJA SPOŁECZNA | Powiedz nam coś o sobie

12.05.2018 sobota, godz. 15:00 – 18:00

Gdybyś miał(a) powiedzieć coś o sobie swoim sąsiadom, także tym zagranicznym, to co byś powiedział(a)? Odpowiedz i weź udział w tworzeniu społecznej wystawy fotograficznej. Zapraszamy mieszkańców Rzeszowa i okolic do włączenia się w fotoakcję „Powiedz nam coś o sobie” w ramach społeczno-dokumentalnej inicjatywy „Ulica, która jest realizowana w ramach międzynarodowego Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2018.

W ramach fotoakcji dokumentaliści Fundacji Aparat Caffe i Fundacji Rzeszowskiej zbierają i dokumentują przemyślenia mieszkańców oraz przy wsparciu członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego organizują sesję fotograficzną portretującą mieszkańców Rzeszowa z ulubionymi rekwizytami. Sesja w scenerii ul. Grunwaldzkiej odbędzie się w sobotę 12 maja 2018 r. w godz. 15:00-18:00. Udział w sesji jest bezpłatny. Zachęcamy do wzięcia udziału w sesji w efekcie, której zostanie stworzony zbiorowy portret mieszkańców Rzeszowa.

Uwieńczeniem fotoakcji będzie wystawa plenerowa „Sami o sobie” prezentowana w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary” w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2018. Celem fotoakcji i wystawy jest podjęcie refleksji na temat poczucia tożsamości regionalnej oraz zwrócenie społecznej uwagi na wzajemne relacje polsko-ukraińskie w Rzeszowie.

Powiedz nam coś o sobie i weź udział w tworzeniu społeczno-dokumentalnej wystawy fotograficznej. Czekamy na Ciebie do 12 maja 2018 r. w Atelier Aparat Caffe przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

Regulamin fotoakcji

Ankieta fotoakcji

 

  1. WYSTAWA | Sami o sobie

21.06 – 31.07.2018, Park Kultury i Wypoczynku Bulwary w Rzeszowie

Przez miesiąc będziemy prezentować wyniki fotoakcji społecznej w zestawieniu z wynikami refleksji uczestników naszej grupy warsztatowej. Odbiorcy wystawy będą mogli dokonać samodzielnego porównania podobieństw i różnic między mentalnością naszą i ukraińską. Ekspozycja będzie częścią festiwalowego tryptyku wystawowego, na który składają się dwie wystawy galeryjne w Galerii Nierzeczywistej i Atelier Aparat Caffe oraz jedna wystawa plenerowa.

  1. WYSTAWA | Jak widzimy Ukrainę?

19.06 – 27.07.2018, Atelier Aparat Caffe – ul. Grunwaldzka 24

Wystawa zaprezentuje niepublikowany dotąd dorobek fotograficzny członków RSF, który jest pryzmatem polskich dokumentalistów  na Ukrainę. Wystawa jest konsekwencją próby odpowiedzi na pytanie: „Jak my widzimy Ukrainę?” i stanowi pretekst do rozmów na temat naszej wspólnej międzynarodowej przeszłości w czasie festiwalu ESK 2018. Ekspozycja będzie dostępna nieodpłatnie w Atelier Aparat Caffe.

  1. WYSTAWA | Jak jesteśmy widziani?

20.06 – 11.07.2018, Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne – ul. Matejki 10

Finałem twórczego współdziałania obywateli Ukrainy w czasie warsztatów będzie wystawa „Jak jesteśmy widziani?” prezentowana w czasie festiwalu ESK 2018 w Galerii Nierzeczywistej RSF. Wystawa umożliwi nam spojrzenie na nas samych przez pryzmat naszych ukraińskich sąsiadów, będzie także punktem odniesienia do rozmów na temat tego, jak jesteśmy postrzegani przez ludzi, na których dotąd nie zwracaliśmy większej uwagi w naszej codzienności. Wierzymy, że dzięki tej wystawie poznamy bardziej siebie nawzajem. Ekspozycja będzie dostępna nieodpłatnie.

  1. DUOWERNISAŻ | Poznajmy się

23.06.2018. start: 17:30 RSF – ul. Matejki 10, kontynuacja: 18:30 Atelier Aparat Caffe, ul. Grunwaldzka 24

Uwieńczeniem realizacji społecznie zaangażowanych projektów fotograficznych polskich i ukraińskich twórców dokumentalnych będzie uroczysty duowernisaż z poczęstunkiem, który rozpocznie się w sobotę 23.06.2018 o godz. 17:30 w Galerii Nierzeczywistej RSF i o 18:30 przeniesie się do Atelier Aparat Caffe przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie.

Opiekunowie artystyczni: Jarosław Mazur, Artur Wysocki, Katarzyna Warańska, Jerzy Skiba, Stanisław Karcz, Paweł Jakubowski, Anna Trojnar

Koordynatorzy: Ilona Dusza-Kowalska, Monika Rejewska-Mądrzyk

Biuro projektu: Atelier Aparat Caffe, Ul. Grunwaldzka 24, 35-068 Rzeszów, +48 574 205 928, biuro@aparatcaffe.pl