ZESPÓŁ

Monika
Monika Rejewska-Mądrzyk

Prezeska Fundacji Aparat Caffe,
Kuratorka Atelier

Ilona Dusza-Kowalska

Kierowniczka w Atelier
Koordynatorka projektów

asia
Joanna Bród

Fotografka
Opiekunka eksponatów

Dominik Matuła
Dominik Matuła

Fotograf
Animator kultury