Obchody 168 rocznicy urodzin Edwarda Janusza

Obchody 168 rocznicy urodzin Edwarda Janusza

Jak wyglądała praca dawnego rzemieślnika fotograficznego? Dlaczego przodkowie na stuletnich fotografiach wyglądają tak dobrze? Kim byli ludzie, którzy fotografowali mieszkańców Rzeszowa w XIX i XX wieku? Dlaczego, jako mieszkańcy Rzeszowa powinniśmy być dumni z Edwarda Janusza?

Wszystkich ciekawych odpowiedzi na te pytania Fundacja Aparat Caffe i Fundacja Rzeszowska zaprasza 19 października 2018 o godz. 18:00 do Atelier Aparat Caffe przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie na wspólne:

Obchody 168 rocznicy urodzin Edwarda Janusza

W programie:

  • „Kunszt rzeszowskiej fotografii” – prezentacja efektów projektu dokumentacji i ochrony rzeszowskich tradycji fotograficznych, w krótkich projekcjach filmowych i niekomercyjnym wydawnictwie pt. „Kunszt rzeszowskiej fotografii” pod red. Rafała Kocoła oraz spotkanie z autorami i uczestnikami projektu;
  • „Czas w kadrze zatrzymany – Edward Janusz i jego fotografie” – spotkanie z Elżbietą Kaliszewską, autorką dwujęzycznego albumu z pogranicza sztuki fotografii i historii regionu rzeszowskiego, bazującego na dorobku c. k. nadw. fot. Edwarda Janusza, premiera albumu i prezentacja animacji 2.5D archiwalnych fotografii w technologii AR;
  • „Pozdrowienia z Rzeszowa” – wernisaż wystawy pocztówek z Rzeszowa z I pol. XX wieku autorstwa dawnych rzemieślników fotograficznych.

Bezpłatne zaproszenia na obchody można odebrać w Atelier Aparat Caffe (ul. Grunwaldzka 24) od wtorku (16.10.2018) do czwartku (18.10.2018) w godz. 12.00 do 17.00 do wyczerpania puli biletów. Zaproszenie ważne dla jednej osoby. Jedna osoba może odebrać maksymalnie dwa zaproszenia.

KUNSZT RZESZOWSKIEJ FOTOGRAFII

Wiedza, umiejętności i wspomnienia fotografów klasycznych stanowią niematerialne dziedzictwo kulturowe, którego dokumentacja umożliwia odtworzenie i upowszechnianie technik fotografii klasycznej w odniesieniu do lokalnych tradycji rzeszowskiego rzemiosła. W okresie czerwiec-październik 2018 r. w ramach projektu „Kunszt rzeszowskiej fotografii” realizowanego przez Fundację Wspierającą Rozwój Kultury „Aparat Caffe” przy wsparciu Fundacji Rzeszowskiej i Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, dofinansowaną ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w programie “Wspólnie dla dziedzictwa”, Ilona Dusza-Kowalska przy wsparciu Moniki Rejewskiej-Mądrzyk i Elżbiety Wójcikiewicz, podjęła pracę badawczą, polegającą na dokumentacji i ochronie rzeszowskiego rzemiosła fotograficznego m.in.: poprzez organizację spotkań badawczych i przeprowadzenie wywiadów audio-video z rzemieślnikami fotografii klasycznej pracującymi w okresie 1951-1991 w zakładach fotograficznych na terenie Rzeszowa, w celu ochrony dawnego, rzeszowskiego rzemiosła fotograficznego przed zapomnieniem. W rozmowach wzięli udział rzemieślnicy pracujący w znacjonalizowanym dawnym zakładzie fot. E. Janusza. W efekcie stało się możliwe odtworzenie procesów pracy fotografa atelierowego na przykładzie zakładu E. Janusza. W czasie obchodów odbędzie się spotkanie z badaczami, autorami i uczestnikami projektu oraz zostaną zaprezentowane rezultaty projektu, w krótkich projekcjach filmowych i niekomercyjnym wydawnictwie pt. „Kunszt rzeszowskiej fotografii” pod red. Rafała Kocoła i patronatem merytorycznym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

CZAS W KADRZE ZATRZYMANY – EDWARD JANUSZ I JEGO FOTOGRAFIE

W trakcie obchodów zostanie zaprezentowana polsko-angielska, multimedialna publikacja albumowa „Czas w kadrze zatrzymany – Edward Janusz i jego fotografie” autorstwa Elżbiety Kaliszewskiej (prawnuczki Edwarda Janusza, artysty-fotografika i propagatorki historycznej). Publikacja dostarcza cennych wskazówek rozwijających warsztat artystyczny oraz przybliża kolejnym pokoleniom postać Edwarda Janusza – patrioty, człowieka zaangażowanego w życie społeczne, kulturalne i polityczne, który odcisnął swoje piętno w historii i kulturze regionu rzeszowskiego. Znaczną część albumu zajmują zdjęcia w większości dotąd nie publikowane i stanowiące wielkiej wartości spuściznę rzeszowskiego kronikarza. Całość obrazuje bogactwo osobowości, barw, atrybutów i przynależności etnicznych ówczesnej Galicji. Zdjęcia są prezentowane w czterech działach tematycznych – portrety, mieszkańcy, wydarzenia i architektura miejska. Wydawnictwo wzbogacają multimedia w postaci animacji 14 stuletnich fotografii, które będą eksponowane przy wykorzystaniu w technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) za pomocą ogólnodostępnej dla urządzeń typu smartfon/tablet – bezpłatnej aplikacji AR – HP Reveal. Dzięki temu czytelnicy będą mogli zanurzyć się w scenach dawnego Rzeszowa, tak jakby czas się zatrzymał. Wystarczy, że zeskanują oznaczoną w albumie fotografię, przy wykorzystaniu w/w aplikacji. Pierwsze wydanie w nakładzie 500 szt dostępne będzie nieodpłatnie. Projekt wydawniczy „Czas w kadrze zatrzymany – Edward Janusz i jego fotografie” jest realizowany przez Fundację Rzeszowską oraz dofinansowany ze środków Budżetu Miasta Rzeszowa. Mecenat nad filmem objęła ICN Polfa Rzeszów S.A. i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz prywatni darczyńcy. Patronat Honorowy nad publikacją objął Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc, a patronat merytoryczny oraz medialny portal – Historia.org.pl, Historykon.pl, PodkarpackaHistoria.pl.

POZDROWIENIA Z RZESZOWA

Wystawa obejmuje pamiątkowe pocztówki pochodzące z Rzeszowa z końca XIX w. i I poł. XX w., które będą prezentowane w formie dużych reprintów i w oryginale. Obecnie tradycja wysyłania widokówek regionalnych odchodzi w zapomnienie za sprawą smartfonów i wszechobecnych sieci wi-fi, GSM, które umożliwiają przesyłanie spersonalizowanego zdjęcia z każdego zakątka świata wielu osobom w jedną sekundę. Wszechobecna technologia zagraża temu wyjątkowemu wynalazkowi, dlatego kuratorka wystawy – Monika Rejewska-Mądrzyk, chce zwrócić społeczną uwagę na wartość pielęgnowania miłego zwyczaju wysyłania i zachowywania tradycyjnych pocztówek. Są one źródłem historycznym, informacją o przeszłości, o tym, jak ludzie postrzegali świat i jak on się zmieniał.

Wernisaż wystawy „Pozdrowienia z Rzeszowa”, który odbędzie się w czasie obchodów 168 rocznicy urodzin Edwarda Janusza rozpoczyna również zbiórkę cegiełek wspierających rzeszowską kulturę fotograficzną, a dokładniej Atelier Aparat Caffe. W podziękowaniu, Darczyńcom będą przekazywane pamiątkowe reprinty pocztówek ukazujących Rzeszów sprzed stu lat w obiektywie Edwarda Janusza.

Więcej informacji jest dostępne na stronie www.aparatcaffe.pl i www.rzeszowska.org.pl

@mariana

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. WIĘCEJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close