VINTAGE

O PROJEKCIE VINTAGE

Celem inicjatywy VINTAGE jest zaangażowanie w działalność wolontaryjno-kulturalną 30 mieszkańców Rzeszowa, w tym 15 seniorów -„dawców pamięci” i 15 osób dorosłych poniżej 40 rż. –„archiwistów pamięci”, poprzez stworzenie międzypokoleniowej sekcji  fotograficznej „VINTAGE”. Wierzymy, że wspólne działania artystyczno-warsztatowe umożliwią zawiązanie międzypokoleniowej więzi, która pozwoli spojrzeć na świat przez pryzmat starszego/młodszego pokolenia, a dzięki temu stworzy przestrzeń do poszerzania wiedzy, wymiany wzajemnych doświadczeń fotograficznych. Poprzez realizację projektu chcemy zaangażować seniorów do współtworzenia kulturalnej tkanki miasta i budowania wspólnej historii Rzeszowa. Natomiast uczestnicy poniżej 40 r. ż. będą mieli okazję do pozyskania wiedzy i umiejętności w zakresie fotografii klasycznej, będącej ważnym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców Rzeszowa. Obie grupy dzięki realizacji inicjatywy będą miały okazję do rozwoju osobistego poprzez działalność kulturalno-wolontarystyczną. W ramach inicjatywy, która przyczyni się do budowania solidarności międzypokoleniowej i transmisji wiedzy zostaną podjęte następujące działania:

  1. Stworzenie międzypokoleniowej grupy aktywistów pn. „Sekcja Vintage”,
  2. Realizacja 150 godz. programu międzypokoleniowych warsztatów o tema tyce fotograficznej, w tym 4 spacerów fotograficznych szlakiem niepodległości w Rzeszowie,
  3. Organizacja cyklu 6 otwartych fotospotkań z Mistrzami Fotografii (artystami),
  4. Organizacja cyklu 6 otwartych fotospotkań na podstawie autorskiego programu członków Sekcji Vintage,
  5. Organizacja 1 konkursu fotograficznego dla młodzieży pn. „Ja z babcią. Ja z dziadkiem”,
  6. Upowszechnienie rezultatów projektu, poprzez organizację wystawy projektowej, produkcję publikacji i filmu dokumentującego projekt oraz uroczystego podsumowania.

Miejscem realizacji zadania będzie miasto Rzeszów, a dokładniej Atelier Aparat Caffe w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 24.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE VINTAGE