VINTAGE

O PROJEKCIE VINTAGE

Celem inicjatywy VINTAGE jest zachęcenie 30 mieszkańców Rzeszowa i okolic do podjęcia twórczych wyzwań i zaangażowanie ich do współtworzenia kulturalnej tkanki miasta i budowania wspólnej historii Rzeszowa na płaszczyźnie fotografii klasycznej. Wierzymy, że wspólne działania artystyczno-warsztatowe umożliwią zawiązanie międzypokoleniowej więzi, która pozwoli spojrzeć na świat przez pryzmat starszego/młodszego pokolenia, a dzięki temu stworzy przestrzeń do poszerzania wiedzy, wymiany wzajemnych doświadczeń fotograficznych. W ramach inicjatywy, która przyczyni się do budowania solidarności społecznej i transmisji wiedzy zostaną podjęte następujące działania:

  1. Stworzenie międzypokoleniowej grupy aktywistów pn. „Sekcja Vintage”,
  2. Realizacja 150 godz. programu warsztatów o tema tyce fotograficznej, w tym spacer fotograficzny szlakiem niepodległości w Rzeszowie,
  3. Organizacja cyklu 6 otwartych fotospotkań z Mistrzami Fotografii (artystami),
  4. Organizacja 1 konkursu fotograficznego dla młodzieży pn. „Ja z babcią. Ja z dziadkiem”,
  5. Upowszechnienie rezultatów projektu, poprzez organizację wystawy projektowej, produkcję publikacji i filmu dokumentującego projekt oraz uroczystego podsumowania.

Miejscem realizacji zadania będzie miasto Rzeszów, a dokładniej Rzeszowska Studio przy ul. Jagiellońskiej 14

Projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE VINTAGE